Login

Frp og Høyre tar overlegen seier på Facebook

Mange hevder at dette blir det første ”Facebook-valget”. Spørsmålet er om partienes aktiviteter på Facebook kan si oss noe om hvordan fasiten vil se ut 12. september?

Tallene nedenfor er innhentet av Fanboosters verktøy Compare. Dette er åpne data fra Facebook, hvilket betyr at rekkevidde ikke er kjent, heller ikke i hvilken grad partiene har betalt for annonsering – hverken for åpne eller målrettede og skjulte annonser.

Uten å være politisk analytiker tyder mye på at den seneste tids meningsmålinger bekreftes av de trender vi ser på Facebook:

  • Høyre og Frp er på offensiven – de har sammen over 50% av all aktivitet.
  • Arbeiderpartiet er på vikende front, med prosentvis lav entusiasme fra sine fans.
  • MDG har klart å mobilisere, og ligger i tet blant små-partiene – tett fulgt av Rødt og SV.
  • Det gamle sentrum sliter litt på Facebook, men det har kanskje med deres tradisjonelle velgerskare å gjøre? KrF ser ut til å treffe målgruppen meget godt.

 

Av all publikumsaktivitet på partienes Facebook-sider står FrP og Høyre for nesten 60%. Ap har fattige 16% av all aktivitet – nesten bare halvparten av FrP. Krf, Venstre og SP vaker godt under “sperregrensen” med hhv 2,5%, 2,6% og 3,1% av aktiviteten. Mer bemerkelsesverdig er det kanskje at MDG ligger på hele 8%, og at de sammen med SV og Rødt skaper mer aktivitet enn Arbeiderpartiet.

Andel av all aktivitet på partienes Facebook-sider
Andel av all aktivitet på partienes Facebook-sider

Tallene representerer all aktivitet, såkalte Interactions på partienes Facebook-sider fra 1. til 31. august. Interactions defineres som summen av reaksjoner, kommentarer, delinger, på alle sidens egne og publikums poster. Om en person liker, kommenterer og deler en post regnes det som 3 Interactions.

Interactions
Interactions

FrP og Høyre vinner også overlegent kampen om unike “Storytellers” i uken frem til 31. august med til sammen over 50%.

Storytellers 31. august
Storytellers 31. august

Storytellers er et tall Facebook aggregerer som uttrykker hvor mange unike personer som har foretatt en eller annen form for aktivitet med en Facebook-side. Ikke bare reaksjoner og kommentarer, men også at noen har nevnt siden, Checkins, etc. Tallet er en glidende sum av alt dette de siste 7 dagene. Her blir en persons reaksjon, kommentar og deling bare telt en gang.

Her faller de tre største partienes (på Facebook) andel noe tilbake i forhold til interactions. Det kan tolkes som om deres fans er mer ivrige til å foreta flere handlinger i forbindelse med hver post. De mindre partiene har forholdsvis mye større andel av det totale unike antallet Storytellers i perioden.

Det er klart at de partiene som har størst antall fans også får flest Interactions og Storytellers. Ser vi på hvor mange Storytellers det enkelte parti har i % av hvor mange Fans de har på siden, endrer bildet seg.

Rødt klarer å “aktivisere” imponerende 40% av antall fans på siden. Kanskje har hjelpen fra Bernie Sanders fungert? Krf klarer å aktivisere 32% – De treffer tydeligvis sin målgruppe med budskapet.

Høyre imponerer med over 30% sett i lys av at de har den tredje største Facebook-siden. Arbeiderpartiet er helt klart dårligst – Kanskje det henger sammen med det vi ser igjen i de siste dagers meningsmålinger?

Storytellers i av antall fans
Storytellers i av antall fans

 

Storytellers – utvikling i august.

Fremskrittspartiet hadde en alvorlig dipp i dagene frem til 10. august men har hentet seg kraftig inn igjen. Arbeiderparti skuffer stort med en flat kurve til tross for at de kom fra et lavt nivå 1. august. Økningen er på fattige 60 % – Høyre har nesten 250 % økning.

Storytellers utvikling august
Storytellers utvikling august, FrP, H og Ap

Blant de mindre partiene utmerker igjen MDG seg, med nesten 500% økning og KrF med 250%

Storytellers utvikling august - småpartiene
Storytellers utvikling august – småpartiene

Totalt antall fans på partienes sider pr 23. august.

Frp leder klart, mens Arbeiderpartiet har klart å fravriste Høyre andreplassen. MDG tar en imponerende 4. plass.

Totalt antall fans på partienes Facebook-sider
Totalt antall fans på partienes Facebook-sider

—-

Statistikkene er hentet fra Fanboosters analyseverktøy, som henter ut og sammenligner åpen informasjon fra Facebook-sider. Fanbooster leverer en software-plattform hvor kundene kjører annonser, bygger kampanjer, og kommuniserer med med sitt publikum på Facebook, Instagram og Messenger. Fanbooster er eneste norske selskap med status som Facebook Marketing Partner ™